Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów.

Pracownicy UODO sprawdzą też, czy udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty do tego zobowiązane nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.

W 2019 r. UODO przyjrzy się bliżej takim podmiotom, jak: Policja, Straż Graniczna i areszty śledcze, sprawdzając zastosowanie przez nie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, zmienianiem czy usuwaniem danych.

Ponadto UODO będzie kontynuował kontrole z 2018 r., które dotyczą m.in. miejskiego monitoringu wizyjnego.

Zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w ww. obszarach działalności.

Szczegółowy plan kontroli sektorowych UODO na rok 2019 dostępny jest w załączniku poniżej.

2019-01-24 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-24
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-24 12:01:59
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-01-24 12:55:19

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-24
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-24 12:54:12