Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakładka ta zawiera elektroniczne wersje europejskich aktów prawnych, które pochodzą ze strony https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html i będzie na bieżąco aktualizowana o ogłaszane w dziennikach urzędowych akty prawne istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych. uodo.gov.pl nie jest źródłem prawa a publikowane na niej akty prawne mogą być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.
Zakładka ta zawiera elektroniczne wersje krajowych aktów prawnych, które pochodzą ze strony http://isap.sejm.gov.pl/ i będzie na bieżąco aktualizowana o ogłaszane w dziennikach urzędowych akty prawne istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych. uodo.gov.pl nie jest źródłem prawa a publikowane na niej akty prawne mogą być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.
Zakładka ta jest na bieżąco uzupełniana o zanonimizowane decyzje administracyjne wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.