Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy funkcję IOD może pełnić obcokrajowiec?

Funkcja inspektora ochrony danych osobowych może być w Polsce pełniona przez obcokrajowca. Należy jednak podkreślić, iż jednym z ważnych zadań IOD jest pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą (art. 38 ust. 4 RODO) oraz dla organu nadzorczego (art. 39 ust. 1 lit. e RODO). Grupa Robocza art. 29 ds. ochrony danych w Wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych (str. 11) wskazuje, że IOD „powinien mieć możliwość sprawnego komunikowania się z osobami, których dane dotyczą i współpracy z właściwymi organem nadzorczym. Oznacza to również, że komunikacja musi odbywać się w języku lub językach używanych przez organy nadzorcze i osoby, których dane dotyczą.”

W konsekwencji należy uznać, że administrator zobowiązany jest zapewnić sprawną i efektywną komunikacją pomiędzy IOD a organem nadzorczym oraz osobami, których dane dotyczą, w języku polskim. 

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 11:01:17
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-02-06 15:35:27