Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy IOD musi odbyć szkolenie dla IOD oraz posiadać certyfikat potwierdzający jego odbycie?

Czy  IOD jest zobowiązany odbyć szkolenie dla IOD oraz posiadać certyfikat potwierdzający jego odbycie?

Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych (IOD) wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Grupa Robocza art. 29 w Wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych wskazuje, że wymagany poziom wiedzy fachowej nie jest nigdzie jednoznacznie określony, ale musi być współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach jednostki.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych bardzo mocno akcentuje wymóg wiedzy i fachowości IOD, nie reguluje jednak zasad czy trybu weryfikacji spełnienia tego wymogu. Niemniej certyfikaty, dyplomy oraz inne dokumenty poświadczające wiedzę i doświadczenie inspektora niewątpliwie w większości przypadków będą ważnym kryterium kwalifikacyjnym i argumentem przemawiającym na korzyść osoby wyznaczanej przez danego administratora do pełnienia tej funkcji.

2019-06-03 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-06-03
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-06-03 12:06:56
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-06-04 09:18:22