Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy osoba spokrewniona z osobą zarządzającą może być IOD?

Czy funkcję IOD w określonym podmiocie może pełnić osoba spokrewniona z osobami, które  kierują lub zarządzają tym podmiotem?

Przepisy prawa nie zawierają zakazu odnoszącego się do takiej sytuacji. Niemniej w każdym przypadku należy starannie przeanalizować i ocenić, czy określone relacje rodzinne nie będą miały wpływu na wykonywanie zadań i obowiązków IOD w sposób niezależny i nie będą powodować konfliktu interesów (art. 38 ust. 6 RODO). Istotą funkcji IOD jest obiektywne i niezależne wykonywanie zadań określonych w RODO(art. 39 ust. 1, Motyw 97 RODO).

IOD powinien w swoich działaniach opierać się na rzeczywistym stanie faktycznym badanej sprawy, nie powinien ulegać żadnym naciskom i podporządkowywać swoich opinii innym osobom. Jego nadrzędnym celem w każdej sytuacji powinno być zapewnienie, że przetwarzanie danych będzie następowało zgodnie z prawem.

2019-06-03 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-06-03
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-06-03 12:06:51
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-06-04 09:16:50