Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD przyjęła wytyczne w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO

Przyjęcie wytycznych w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO – to jedna z głównych decyzji podjęta przez Europejską Radę Ochrony Danych podczas 57. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 18 listopada 2021 r. w Brukseli. Dokument zawiera objaśnienia, które mają służyć zapewnieniu wspólnej interpretacji pojęcia międzynarodowego przekazywania danych.

Najnowsze wytyczne 05/2021 EROD zawierają wyjaśnienie zależności pomiędzy terytorialnym zakresem stosowania RODO (art. 3) a przepisami dotyczącymi międzynarodowego przekazywania danych zawartymi w rozdziale V. Wytyczne mają na celu pomoc administratorom i podmiotom przetwarzającym w UE w ustaleniu, czy operacja przetwarzania stanowi międzynarodowe przekazywanie danych.

Wytyczne określają łącznie trzy kryteria, które kwalifikują przetwarzanie jako przekazywanie:

1) podmiot przekazujący dane (administrator lub podmiot przetwarzający) podlega RODO w odniesieniu do danego przetwarzania;

2) podmiot przekazujący dane przesyła lub udostępnia dane osobowe podmiotowi odbierającemu dane (innemu administratorowi, współadministratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu);

3) podmiot odbierający dane znajduje się w państwie trzecim lub jest organizacją międzynarodową.

Przetwarzanie będzie uznawane za przekazywanie, niezależnie od tego, czy podmiot odbierający dane mający jednostkę organizacyjną w państwie trzecim podlega już RODO na mocy art. 3 tego aktu prawnego. EROD uważa jednak, że gromadzenie danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w UE z własnej inicjatywy nie stanowi przekazywania.

Wytyczne zostaną skierowane do konsultacji publicznych, które potrwają do końca stycznia 2022 r.

Podczas tego samego posiedzenia plenarnego EROD przyjęła oświadczenie w sprawie pakietu usług cyfrowych i strategii w zakresie danych Komisji Europejskiej.

Ponadto EROD wyznaczyła dwóch przedstawicieli organów nadzorczych – belgijskiego i niemieckiego (kraju związkowego Hesji) – do wzięcia udziału w 6. wspólnym przeglądzie umowy UE-USA o przetwarzaniu i przekazywaniu z UE do USA danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP).

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe poświęcone 57. posiedzeniu plenarnemu, dostępne pod linkiem: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-interplay-between-art-3-and-chapter-v-gdpr-statement-digital_pl, a którego tłumaczenie w języku polskim jest w załączniku poniżej.

2021-11-24 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-11-24
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2021-11-24 11:11:27
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2021-11-24 11:46:45

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-11-24
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2021-11-24 11:45:05