Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD przyjmuje wiążącą decyzję w sprawie WhatsApp Ireland

Podczas ostatniego 53. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła wiążącą decyzję rozstrzygającą spór na podstawie art. 65 RODO. Decyzja ma na celu rozwiązanie problemu braku porozumienia co do niektórych aspektów projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie WhatsApp Ireland Ltd. oraz sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy.

Wiodący organ nadzorczy sporządził projekt decyzji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie WhatsApp Ireland Ltd., która dotyczyła tego, czy WhatsApp Ireland Ltd. wypełniał obowiązki w zakresie przejrzystości zgodnie z art. 12, 13 i 14 RODO. W dniu 24 grudnia 2020 r. wiodący organ nadzorczy przedłożył projekt decyzji organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, zgodnie z art. 60 ust. 3 RODO.

Organy nadzorcze, których sprawa dotyczy zgłosiły sprzeciwy zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO dotyczące m.in. stwierdzonych naruszeń RODO, tego, czy konkretne dane, o których mowa, należy uznać za dane osobowe i konsekwencji z tym związanych, a także adekwatności przewidywanych środków naprawczych.

Po rozpatrzeniu sprzeciwów organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, irlandzki organ nadzorczy nie był w stanie osiągnąć konsensusu, w związku z czym poinformował EROD, że nie zamierza się przychylać do zgłoszonych sprzeciwów. W konsekwencji, irlandzki organ nadzorczy skierował sprawę do EROD w celu jej rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) RODO, rozpoczynając tym samym procedurę rozstrzygania sporów.

W dniu 28 lipca 2021r. EROD przyjęła wiążącą decyzję. Ma ona na celu rozwiązanie kwestii braku konsensusu, co do niektórych aspektów projektu decyzji wydanej przez irlandzki organ ochrony danych jako wiodący organ nadzorczy dotyczącej WhatsApp Ireland Ltd. oraz późniejszych sprzeciwów zgłoszonych przez szereg organów nadzorczych, których sprawa dotyczy.

Irlandzki organ nadzorczy przyjmie swoją ostateczną decyzję skierowaną do administratora, na podstawie decyzji EROD, bez zbędnej zwłoki i najpóźniej miesiąc po notyfikacji decyzji przez EROD. Po notyfikacji administratorowi decyzji krajowej przez irlandzki organ nadzorczy, EROD niezwłocznie opublikuje decyzję na swojej stronie internetowej.

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe niniejszej sprawie dostępne pod linkiem: EDPB adopts Art. 65 decision regarding WhatsApp Ireland | European Data Protection Board (europa.eu)

2021-08-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-08-02
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-08-02 10:08:11
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:18:22

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-08-02
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-08-02 10:14:36