Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

WSA oddalił skargę ClickQuickNow na decyzję UODO

Skarga spółki ClickQuickNow na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Chodzi o decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości ponad 201 tys. zł m.in. za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrok w tej sprawie zapadł 10 lutego 2021 r. (sygn. akt II SA/Wa2378/20).

W decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Urząd pokreślił, że ukarana spółka nie tylko w procesie wycofania zgody nie uwzględniła zasady, zgodnie z którą wycofanie zgody powinno być równie łatwe jak jej wyrażenie, a wręcz działała odwrotnie, tzn. stosowała dla wycofania zgody skomplikowane rozwiązania organizacyjne i techniczne.

Ponadto spółka przetwarzała bez podstawy prawnej dane osób, które nie są jej klientami, a od których otrzymała żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Naruszyła więc realizację prawa do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawa do bycia zapomnianym).

Warto pamiętać, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych definiuje art. 4 pkt 11 RODO i oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Zgoda ta jest odwoływalna i uprawnienie to przysługuje osobie, której dane dotyczą, w każdym czasie. Ma ona więc prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody musi być tak samo łatwe jak jej wyrażenie. Rozwiązanie takie nie powinno być w żaden sposób ukryte.

Wyrok WSA potwierdza, że nie można utrudniać wycofywania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sama czynność powinna być łatwa i skuteczna.

Treść decyzji nakładającej na spółkę administracyjną karę pieniężną dostępna jest pod linkiem:  https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.7.2019

2021-02-25 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-02-25
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-02-25 11:02:23
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-02-25 13:26:53