Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD przyjęła zalecenia w sprawie środków uzupełniających wz. z Schrems II

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła zalecenia w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE, jak również zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru.

Oba dokumenty, przyjęte przez EROD 10 listopada 2020 r. podczas 41. posiedzenia plenarnego, powstały w konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Schrems II.

Zalecenia mają pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym dane, działającym jako podmioty przekazujące dane, w ich obowiązku określenia i wdrożenia odpowiednich środków uzupełniających, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia merytorycznie równoważnego stopnia ochrony danych przekazywanych do państw trzecich. W ten sposób EROD dąży do spójnego stosowania RODO i wyroku Trybunału w całym EOG.

Zalecenia zawierają plan działań, jakie muszą podjąć podmioty przekazujące dane, aby ustalić, czy muszą wdrożyć środki uzupełniające, żeby móc przesyłać dane poza EOG zgodnie

z prawem UE, oraz pomóc im określić te, które mogłyby być skuteczne. Chcąc wesprzeć podmioty przekazujące dane, zalecenia zawierają również otwarty katalog przykładowych środków uzupełniających i niektórych warunków, które musiałyby spełniać, aby były skuteczne.

Zalecenia w sprawie środków uzupełniających zostaną przedłożone do konsultacji publicznych.

Ponadto EROD przyjęła zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru, które uzupełniają zalecenia w sprawie środków uzupełniających. Jeśli chodzi o zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich, to zapewniają one podmiotom przekazującym dane elementy pozwalające ustalić, czy ramy prawne regulujące dostęp organów publicznych do danych w celach nadzoru w państwach trzecich, można uznać za uzasadnioną ingerencję w prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, a zatem jako nienaruszające zobowiązań wynikających z art. 46 RODO w zakresie narzędzi przekazywania danych, na których polegają podmioty przekazujące i odbierające dane.

Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/185/1766

2020-11-13 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-13
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-11-13 15:11:05
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-11-13 15:27:30