Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych

Po zakończeniu konsultacji społecznych, EROD podczas 40. posiedzenia plenarnego, przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.

Przyjęte Wytyczne koncentrują się na obowiązku uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, zgodnie z artykułem 25 RODO. Podstawowym obowiązkiem zapisanym w tym artykule jest skuteczne wdrażanie zasad ochrony danych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą, już w fazie projektowania i domyślnie. Oznacza to, że administratorzy muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz niezbędne zabezpieczenia, których celem jest zapewnienie praktycznego przestrzegania zasad ochrony danych oraz ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Ponadto administratorzy powinni być w stanie wykazać, że wdrożone środki są skuteczne.

EROD podjęła również decyzję o ustanowieniu Ram Skoordynowanego Egzekwowania Prawa. Dokument zapewnia strukturę do koordynowania powtarzających się corocznych działań organów nadzorczych EROD. Rada przyjęła także pismo w odpowiedzi do Europejskiej Akademii Wolności Informacji i Ochrony Danych  w sprawie konsekwencji art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego dla ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do programów filtrujących.

W związku z 40. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-40th-plenary-session-guidelines-data-protection-design_pl

Agenda 40. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/agenda-meetings/agenda-fortieth-plenary_pl.

 

2020-10-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-10-23
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-10-23 11:10:54
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2020-10-23 12:09:23

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-10-23
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-10-23 11:56:58