Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

WSA: Postanowienie Prezesa UODO wydane wobec GGK podlega wykonaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego przez Głównego Geodetę Kraju postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ograniczającego przetwarzanie danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych w serwisie internetowym GEOPORTAL2.

Postanowienie Prezesa UODO wydane na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych nie może być wstrzymane w trybie przewidzianym w art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Tym samym postanowienie Prezesa UODO z 6 kwietnia 2020 r., zobowiązujące GGK do zaprzestania publikowania numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie wciąż podlega wykonaniu.

WSA w swoim postanowieniu z 16 czerwca 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 979/20 wyjaśnił, że wstrzymanie przez sąd wykonania decyzji organu w trybie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może mieć zastosowanie, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. A pojęcia znacznej szkody należy rozumieć jako szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. WSA uznał, że postanowienie Prezesa UODO trudno jednak uznać za takie, które mogłyby wyrządzić szkodę, której nie dałoby się naprawić albo jej skutki  byłyby trudne do odwrócenia w przypadku późniejszego uchylenia takiego postanowienia.

WSA przypomniał również, że zobowiązanie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 70 ustawy o ochronie danych osobowych jest uprawnieniem organu nadzoru o szczególnym, zabezpieczającym charakterze, wywołującym skutki w ograniczonym czasowo zakresie. Służy do doraźnej i natychmiastowej interwencji w sytuacji, gdy organ nadzoru ma uzasadnione podejrzenia realnego zagrożenia wystąpienia poważnych i trudnych do usunięcia skutków w następstwie dalszego przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów.

Postanowienie Prezesa UODO nakazujące GGK zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie zostało wydane 6 kwietnia 2020 r. Prezes UODO podjął taką decyzję w związku z prowadzonym wobec Głównego Geodety Kraju  postępowaniem z urzędu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczącej udostępniania bez podstawy prawnej na portalu internetowym GEOPORTAL2 numerów ksiąg wieczystych.

Więcej na temat samego postanowienia Prezesa Urzędu, jak i jego treść, znajdują się pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1483 .

2020-07-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-07-07
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-07 13:07:47
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2020-07-10 09:26:37