Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zgłoś uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla fotografów. Projekt kodeksu został skierowany przez autora do konsultacji, a te trwają od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Wszystkie podmioty zainteresowane stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w branży fotograficznej mogą wziąć udział w konsultacjach projektu kodeksu postępowania w tym sektorze. Treść projektu kodeksu oraz więcej informacji na jego temat są dostępne na stronie internetowej https://bezpiecznywizerunek.pl/.

Warto wypowiedzieć się w tej sprawie

Zachęcamy do przekazywania autorowi wszelkich uwag oraz sugestii do treści projektu kodeksu, bezpośrednio na adres e-mail: rodo@soinlaw.com  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej: https://bezpiecznywizerunek.pl/.

Prosimy o przesyłanie uwag bezpośrednio do autora projektu kodeksu.

Przypominamy, że organ nadzorczy nie uczestniczy w procesie konsultacji, dlatego prosimy o nieprzesyłanie uwag do UODO.

Prezes UODO zachęca do tworzenia kodeksów branżowych (art. 40 ust. 1 RODO) i wspiera ich autorów. Wielokrotnie zwracał on też uwagę, aby tworzenie kodeksów postępowania poprzedziły odpowiednio szerokie konsultacje. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika zarówno z RODO, jak i ustawy z 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.). Ocena procesu konsultacji będzie dokonywana przez organ ochrony danych po złożeniu wniosku o zatwierdzenie projektu kodeksu, zgodnie z art. 40 RODO i art. 27 u.o.d.o. 


Szczegółowe informacje o kodeksach postępowania są dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/426.

 

2020-07-06 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-07-07
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-06 15:07:20
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-07 08:13:43