Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

RODO w szkolnej ławce. Przetwarzanie danych biometrycznych

Urząd Ochrony Danych Osobowych organizuje 28 kwietnia 2021 r. wykład on-line dla przedstawicieli sektora oświaty. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie przetwarzanie danych biometrycznych.

Zapowiadany wykład jest adresowany wyłącznie do dyrektorów oraz kadry pedagogicznej szkół oraz placówek oświatowych uczestniczących w bieżącej XI edycji programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Webinarium będzie służyć omówieniu kluczowych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych biometrycznych. Eksperci UODO wyjaśnią, dlaczego należy zachować wzmożoną ostrożność przy przetwarzaniu przez szkoły danych osobowych dzieci, które powinny być szczególnie chronione. Na podstawie analizy bieżących spraw oraz przepisów i wytycznych, wskażą, na co zwracać uwagę przy przetwarzaniu danych biometrycznych.

Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne (art. 4 pkt 14 RODO).

Z uwagi na unikalność i stałość danych biometrycznych, przekładających się na ich niezmienności w czasie, wykorzystywanie danych biometrycznych powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością i rozwagą. Ewentualny wyciek danych biometrycznych będzie skutkować dużym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Odnosi się to w sposób szczególny do danych biometrycznych dzieci, bowiem podjęcie decyzji o udostępnieniu tego rodzaju danych dziecka przez opiekunów prawnych oraz ich ewentualny wyciek nie będzie możliwy do odwrócenia w czasie, nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Zapis wideo wykładu:

 

2021-04-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-04-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-04-23 14:04:19
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-05-27 12:24:53

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-05-14
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2021-05-14 14:51:25
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-05-27
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-05-27 12:23:59