Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Harmonogram działań XI edycji (rok szkolny 2020/2021)

Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

ETAPY:
1. Przeszkolenie i wyposażenie Koordynatorów Programu w pakiety edukacyjne/Urząd Ochrony Danych Osobowych;
2. Szkolenia rad pedagogicznych/Koordynatorzy Programu;
3. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz wydarzenia tematyczne w szkołach (w tym obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych)/nauczyciele;
4. Tworzenie sieci wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli/placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5. Podsumowanie i ewaluacja (raporty i spotkanie podsumowujące uczestników Programu).

2020-09-01 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-09-01
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-09-01 13:09:04
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-07-22 09:31:30

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-09-10
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-09-10 12:29:54