Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy funkcję IOD może pełnić osoba spoza organizacji administratora/podmiotu przetwarzającego?

Zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO inspektorem ochrony danych może zostać zarówno pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, jak i osoba spoza grona pracowników ww. podmiotów. Możliwe będzie więc nadal pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w modelu outsourcingu, na podstawie umowy o świadczenie usług. Podkreślenia wymaga jednak, że osoba wykonująca funkcję IOD na podstawie umowy o świadczenie usług musi spełniać wszystkie wymogi stawiane przez przepisy RODO, np. wymogi dotyczące unikania konfliktu interesów, gwarancji niezależności, łatwości nawiązania z nim kontaktu, właściwego i terminowego włączania go we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż konieczne będzie zawiadomienie organu nadzorczego przez każdego z administratorów/podmiotów przetwarzających o wyznaczeniu konkretnej osoby oraz jak wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, podania następujących informacji tj.: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.

2019-01-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-15 13:01:42
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-01-21 12:50:27