Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy członek zarządu stowarzyszenia może być w nim jednocześnie inspektorem ochrony danych?

Niedopuszczalne jest powołanie na IOD osoby będącej kierownikiem (zarządzającym) podmiotem posiadającym status administratora lub podmiotu przetwarzającego, takich jak np. członka zarządu stowarzyszenia, dyrektora szkoły, wójta, członka zarządu spółki. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w których IOD w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - oceniałby i monitorował samego siebie.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 RODO, IOD ma podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego, nie zaś być członkiem organu zarządzającego tym podmiotem.

2019-01-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-07
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-07 11:01:07
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-01-08 11:02:21