Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy administrator musi podać imię i nazwisko IOD na stronie internetowej?

Czy obowiązkowe jest opublikowanie imienia i nazwiska IOD na stronie internetowej administratora? Z jakich przepisów prawa wynika ten obowiązek?

Podanie imienia i nazwiska inspektora ochrony danych na stronie internetowej podmiotu, który go wyznaczył, jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 37 ust. 7 RODO, administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Sposób realizacji tego obowiązku doprecyzowany został w art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W przepisie tym wskazano, że podmiot, który wyznaczyłinspektora, udostępnia dane inspektora w zakresie: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub nr telefonu inspektora, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Jednocześnie należy przypomnieć, że podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych powinien zadbać o to, by informacja o danych kontaktowych IOD była łatwo dostępna dla osób, których dane dotyczą. Więcejna ten temat w odpowiedzi na pytanie: Czy dane kontaktowe IOD muszą być łatwo dostępne?

 

2020-11-26 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-11-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-11-26 12:11:05
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-11-26 12:37:06