Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy istnieje możliwość wyznaczenia osoby prawnej do sprawowania funkcji IOD?

Nie. Do pełnienia funkcji IOD musi być zawsze wyznaczona konkretna osoba fizyczna. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wymagają, aby administrator i podmiot przetwarzający, którzy wyznaczyli IOD, udostępnili imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora na swojej stronie internetowej, lub gdy administrator nie posiada własnej strony, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności (art. 11). Imię i nazwisko konkretnej osoby pełniącej funkcję IOD należy też podać Prezesowi UODO, powiadamiając go o wyznaczeniu takiej osoby (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

IOD jest punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą i organu nadzorczego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39 ust. 1 lit. e RODO. Zatem zarówno wewnątrz podmiotu będącego administratorem, jak i w relacjach zewnętrznych, dla wszystkich musi być jasne, jaka  konkretna osoba fizyczna pełni tę funkcję. 

2019-06-28 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-06-28
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2019-06-28 12:06:50
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-06-28 13:01:43