Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej – poradnik

Komitety wyborcze oraz inne podmioty zaangażowane w kampanię wyborczą muszą przestrzegać nie tylko przepisów szczególnych, bezpośrednio regulujących jej przebieg, ale również przepisów o ochronie danych osobowych. Co to oznacza w praktyce – wyjaśnia najnowszy poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wyborów i jakich obowiązków musi dopełnić? Jak prowadzić kompanię wyborczą z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych? Jakie prawa przysługują wyborcom? To tylko niektóre z istotnych zagadnień poruszonych w poradniku „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej”.

Wskazuje on, jakie akty prawne regulują przebieg wyborów, w sposób szczególny akcentując kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych wyborców. Pamiętać bowiem należy, że przetwarzając dane osobowe na potrzeby wyborów, przestrzegać trzeba również zasad zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Przygotowany przez UODO poradnik wskazuje więc m.in., jakie są podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, jak rozumieć pojęcia i definicje zawarte w tym akcie prawnym. Podkreśla, jak ważna jest rola administratora, czyli podmiotu decydującego o celach i sposobach przetwarzania danych, i wskazuje, że na różnych etapach kampanii wyborczej dane przetwarzają różni administratorzy.

W publikacji znalazło się też omówienie takich zagadnień, jak: realizacja obowiązku informacyjnego przez administratorów, prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych, zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osób o naruszeniu ochrony ich danych czy wyznaczanie inspektora ochrony danych (IOD).

Osobną część poradnika stanowią odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące praktycznych problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby wyborów.

Poradnik, do zapoznania z którym serdecznie zapraszamy, został przygotowany z myślą o wszystkich podmiotach zaangażowanych w proces wyborczy – kandydatach i ich komitetach, instytucjach odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie wyborów, a wreszcie samych wyborcach, których dane są przetwarzane. Ci ostatni w publikacji UODO znajdą choćby podpowiedzi, jak skorzystać z praw, jakie daje im RODO. Każdy więc znajdzie tu informacje, które mogą mu być przydatne.

2018-08-30 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek 2018-08-30
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-08-30 15:08:37
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-03-18 11:22:29

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2018-09-18
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-09-18 13:22:05