Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Rozpoczęto konsultacje wytycznych EROD ws. „dark patterns”

Europejska Rady Ochrony Danych do 2 maja 2022 r. przyjmuje uwagi do Wytycznych 03/2022 w sprawie tzw. „dark patterns” w interfejsach platform społecznościowych: Jak je rozpoznawać i jak ich unikać.

Wytyczne, które przyjęto 14 marca 2022 r. (w wersji do konsultacji publicznych) podczas 62. posiedzenia plenarnego, zawierają praktyczne zalecenia dla projektantów i użytkowników platform mediów społecznościowych dotyczące sposobu oceny i unikania „dark patterns” w interfejsach mediów społecznościowych, które naruszają wymogi RODO.

„Dark patterns” to interfejsy i doświadczenia użytkowników wdrażane na platformach mediów społecznościowych, które powodują, że użytkownicy podejmują niezamierzone, niechętne i potencjalnie szkodliwe decyzje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych. Wpływa to na zachowanie użytkowników i zdolność do skutecznej ochrony ich danych osobowych. Wytyczne zawierają konkretne przykłady rodzajów „dark patterns”, prezentują najlepsze praktyki w różnych przypadkach użycia i zawierają szczegółowe zalecenia dla projektantów interfejsów użytkownika, które ułatwiają skuteczne wdrożenie RODO

Uwagi należy przesyłać najpóźniej do 2 maja 2022 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej EROD.

Treść Wytycznych 03/2022 2022 w sprawie tzw. „dark patterns” w interfejsach platform społecznościowych: Jak je rozpoznawać i jak ich unikać jest dostępna w języku angielskim.

Informacje na temat konsultacji publicznych znajdują się na stronie EROD.

2022-03-30 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-03-31
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-03-30 07:03:53
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-03-31 11:52:31