Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD: Wytyczne w sprawie prawa dostępu do danych

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), podczas 59. posiedzenia plenarnego, przyjęła Wytyczne w sprawie prawa dostępu do danych oraz pismo w sprawie zgody stosowania plików cookie.

Wytyczne przedstawiają różne aspekty prawa dostępu do danych i dostarczają bardziej precyzyjnych wskazówek co do tego, jak prawo dostępu powinno być realizowane w różnych sytuacjach. Dokument zawiera m.in. wyjaśnienia dotyczące zakresu prawa dostępu, informacji, które administrator musi przekazać osobie, której dane dotyczą, formatu wniosku o dostęp, głównych sposobów zapewnienia dostępu oraz pojęcia żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych. Warto zauważyć, że stanowiska i opinie przedstawione podczas spotkania interesariuszy w listopadzie 2019, zostały uwzględnione w trakcie prac nad dokumentem. Wytyczne będą przedmiotem konsultacji publicznych przez 6 tygodni.

Ponadto podczas posiedzenia plenarnego EROD przyjęła pismo w odpowiedzi na pisma wzywające do jednolitej interpretacji zgody na stosowanie plików cookie. W piśmie tym Rada podkreśla, że zależy jej na zapewnieniu zharmonizowanego stosowania zasad ochrony danych w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Również w tym celu EROD powołała niedawno grupę zadaniową ds. banerów cookie, której rolą jest koordynowanie odpowiedzi na skargi dotyczące banerów cookie. Ponadto EROD przypomina o zaktualizowanych wytycznych dotyczących zgody, aby zapewnić zharmonizowane podejście do warunkowości zgody i jednoznacznego wyrażania woli.

Agenda 59. Posiedzenia plenarnego EROD.

Oświadczenie prasowe z 59. Posiedzenia plenarnego EROD.  

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

 

 

2022-01-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-01-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-01-20 14:01:18
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:11:58

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-01-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-01-20 14:23:57