Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Plan kontroli sektorowych UODO na 2022 rok

Urząd Ochrony Danych Osobowych zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych przez banki, a także organy przetwarzające dane osobowe w systemach SIS i VIS. Z kontrolą muszą się też liczyć przetwarzający dane przy użyciu mobilnych aplikacji.

Jak wynika z zatwierdzonego przez Prezesa UODO rocznego planu kontroli  jednym z punktów jest sprawdzenie procesów zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych przez podmioty przetwarzające w związku z użytkowaniem aplikacji mobilnych.

Ponadto UODO przyjrzy się przetwarzaniu danych osobowych klientów i potencjalnych klientów banków w zakresie profilowania . Sprawdzi też sposoby informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie zdolności kredytowej w związku z art. 70a ustawy Prawo bankowe.

Dodatkowo UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych przez organy przetwarzające w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.

Zaplanowane kontrole podyktowane są licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami.  Dlatego też Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał je  za istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez organ nadzorczy.

Szczegółowy plan kontroli sektorowych UODO na rok 2022 dostępny jest w załączniku poniżej.

2022-01-13 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2022-01-13
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-01-13 13:01:45
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-01-24 10:51:34

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację: Jacek Młotkiewicz 2022-01-13
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-01-24 10:51:41