Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wytyczne EROD ws. przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych przyjęte

EROD zaakceptowała ostateczną wersję Wytycznych w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych. To jedna z decyzji podjętych przez Radę 14 grudnia 2021 r. podczas 58. posiedzenia plenarnego.

Po konsultacjach publicznych EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych. Dokument uzupełnia wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych poprzez wprowadzenie bardziej ukierunkowanych na praktyki wytycznych i zaleceń. Najnowsze wytyczne mają pomóc administratorom w podejmowaniu decyzji o tym, jak postępować w przypadku naruszeń ochrony danych i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas oceny ryzyka.

Podczas tego samego posiedzenia EROD przyjęła swój wkład w pierwszą ocenę i przegląd  tzw. dyrektywy policyjnej, dokonywany przez Komisję Europejską w zw. z art. 62 dyrektywy. Celem dyrektywy policyjnej jest zapewnienie zharmonizowanego stopnia ochrony danych osób fizycznych w obszarze egzekwowania prawa w całej UE. EROD podkreśliła, że skuteczna realizacja zadań w ramach dyrektywy 2016/680 wymaga dostępności niezbędnych zasobów, zarówno ludzkich, jak i technicznych. Dlatego wezwano państwa członkowskie do zapewnienia, by zasoby organów nadzorczych zwiększały się proporcjonalnie do ich obciążenia pracą. Rada potwierdziła swoje zobowiązanie do dalszego zapewniania wytycznych dotyczących interpretacji dyrektywy 2016/680, ale i swoje zaangażowanie w przeprowadzanie niezależnych ocen przyszłych projektów decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony, opracowanych przez Komisję Europejską, w odniesieniu do wymogów dyrektywy policyjnej. Jednak biorąc pod uwagę niedawne wdrożenie przepisów dyrektywy jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków na temat jej skuteczności lub rozważenie jej zmiany.

Ponadto podczas posiedzenia, w ramach wdrażania strategii EROD na lata 2021–2023 i po utworzeniu grupy ekspertów wspierających (SPE), EROD uzgodniła obecnie plan projektu SPE. Celem SPE jest zapewnienie członkom EROD materialnego wsparcia w formie wiedzy specjalistycznej przydatnej do prowadzenia postępowań i działań w zakresie egzekwowania prawa, a także zacieśnienia współpracy i solidarności między członkami EROD poprzez dzielenie się, wzmacnianie i uzupełnianie mocnych stron oraz zaspokajanie potrzeb operacyjnych.

Dodatkowo EROD przyjęła odpowiedź dla posła Parlamentu Europejskiego Ujhelyi w sprawie oprogramowania szpiegującego Pegasus, w której podkreślono, że Rada i jej członkowie zwracają – i będą nadal zwracać – szczególną uwagę na obecne wydarzenia związane z ingerencją w podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych za pomocą środków nadzoru.

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe poświęcone 58. posiedzeniu plenarnemu, którego tłumaczenie w języku polskim jest dostępne w załączniku poniżej.

 

2021-12-17 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-12-17
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-12-17 14:12:28
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:15:25

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-12-17
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-12-17 14:47:52