Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wytyczne EROD w sprawie ograniczeń praw osób, których dane dotyczą

Podczas 56. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła ostateczną wersję Wytycznych 10/2020 w sprawie ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, na podstawie art. 23 RODO, po konsultacjach publicznych.

Wytyczne mają na celu przypomnienie warunków stosowania ograniczeń przez państwa członkowskie lub prawodawcę UE w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i RODO. Zawierają one dokładną analizę kryteriów stosowania ograniczeń, ocen, których należy przestrzegać, sposobu, w jaki osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa po zniesieniu ograniczeń, oraz konsekwencji naruszeń art. 23 RODO. Ponadto w wytycznych przeanalizowano, w jaki sposób środki legislacyjne określające ograniczenia muszą spełniać wymóg przewidywalności, oraz omówiono podstawy ograniczeń wymienionych w art. 23 ust. 1 RODO, a także obowiązki i prawa, które mogą być ograniczone.

2021-11-10 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-11-12
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-11-10 14:11:25
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:16:11