Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Kodeksy postępowania jako zabezpieczenie przy transferze danych

Do 1 października 2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 4/2021 w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych.

Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie artykułu 40 ust. 3 RODO, który dopuszcza stosowanie kodeksów postępowania jako odpowiednich zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Przepis ten umożliwia bowiem podmiotom z państw trzecich stosowanie zatwierdzonych kodeksów, jako mechanizmu  zabezpieczającego przekazywanie danych, o którym mowa w. 46 ust. 2 lit. e) RODO. Nowy dokument uzupełnia Wytyczne EROD 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania ustanawiające ogólne ramy przyjmowania kodeksów postępowania.

Uwagi należy przesłać najpóźniej do 1 października 2021 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/reply-form_pl?node=1917.

Więcej informacji na temat konsultacji publicznych znajduje się na stronie EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers_pl

Wytyczne 04/2021 w sprawie kodeksów postępowania jako przekazywania danych - wersja do konsultacji publicznych (w języku angielskim): https://uodo.gov.pl/pl/414/2121

2021-07-26 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-07-26
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2021-07-26 12:07:31
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2021-07-26 12:36:51