Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD: Irlandzki organ nie przyjmie środków o charakterze ostatecznym, a przeprowadzi postępowanie

Podczas 52. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła pierwszą pilną wiążącą decyzję na podstawie art. 66 ust. 2 RODO, na wniosek niemieckiego organu nadzorczego kraju związkowego Hamburg, po przyjęciu przez organ nadzorczy środków tymczasowych wobec Facebook Ireland Ltd (Facebook IE) na podstawie art. 66 ust. 1 RODO.

Hamburski organ nadzorczy zakazał przetwarzania danych użytkowników WhatsApp przez Facebook IE do własnych celów w następstwie zmiany warunków Regulaminu i Polityki Prywatności mających zastosowanie do europejskich użytkowników WhatsApp Ireland Ltd.

Organ ten powołał się na art. 66 RODO, który stanowi, że w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli organ nadzorczy uzna, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, może przyjąć środki tymczasowe, które wywołują skutki prawne na jego własnym terytorium przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Organ nadzorczy może zwrócić się do EROD z wnioskiem o pilne wydanie opinii lub w stosownym przypadku wiążącej decyzji, uzasadniając swój wniosek o taką opinię lub decyzję, w tym uzasadniając pilną potrzebę podjęcia działań.

W tym przypadku EROD zdecydowała, że nie zostały spełnione warunki pozwalające wykazać istnienie naruszenia i pilnego charakteru sprawy. W związku z tym EROD postanowiła, że w tym przypadku irlandzki organ nadzorczy nie musi przyjmować ostatecznych środków przeciwko Facebookowi IE.

EROD stwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Facebook IE przetwarza już dane użytkowników WhatsApp IE jako (współ)administrator dla wspólnego celu bezpieczeństwa, ochrony i integralności WhatsApp IE i innych spółek Facebooka, a także dla wspólnego celu poprawy produktów spółek Facebooka. Jednak nie da się w pełni potwierdzić, że Facebook zaczął już przetwarzać dane do własnych celów komunikacji marketingowej i marketingu bezpośredniego oraz współpracy z innymi spółkami Facebook.

Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo naruszeń, w szczególności w granicach przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i integralności WhatsApp IE i innych spółek Facebooka, a także w celu ulepszenia produktów spółek Facebooka, EROD uznała, że sprawa ta wymaga szybkiego przeprowadzenia dalszych postępowań. W szczególności w celu sprawdzenia, czy w praktyce spółki Facebooka przeprowadzają operacje przetwarzania, które wiążą się z połączeniem lub porównaniem danych użytkowników WhatsApp IE z innymi zbiorami danych przetwarzanymi przez inne spółki Facebooka w kontekście innych aplikacji lub usług oferowanych przez spółki Facebooka, ułatwianych między innymi poprzez stosowanie unikalnych identyfikatorów. Z tego powodu EROD zwraca się do irlandzkiego organu nadzorczego o przeprowadzenie w pierwszej kolejności postępowania w celu ustalenia, czy takie czynności przetwarzania mają miejsce, a jeśli tak, to czy mają one właściwą podstawę prawną zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 RODO.

W związku z 52. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-urgent-binding-decision-irish-sa-not-take-final-measures-carry-out_pl.

Agenda 52. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/20210712plen1.1agenda_public_0.pdf.

2021-07-16 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-07-16
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-07-16 08:07:34
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:22:36

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-07-16
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-07-16 08:09:18