Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD: wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego przyjęte po konsultacjach

Podczas 51. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 7 lipca 2021 r., EROD przyjęła, po konsultacjach publicznych, ostateczną wersję Wytycznych 7/2020 w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO.

Dokument składa się z dwóch głównych części: pierwsza ma na celu wyjaśnienie pojęć „administratora”, „współadministratora”, „podmiotu przetwarzającego”, „strony trzeciej”, druga zaś zawiera opis i wyjaśnienie konsekwencji przypisania różnych ról w operacji przetwarzania danych osobowych. Wytyczne zawierają także diagram, który dostarcza dalszych praktycznych wskazówek i ułatwia podmiotom dokładne zrozumienie ww. pojęć. 

W wyniku zakończonych w październiku 2020 r. konsultacji publicznych EROD uwzględniła część zgłoszonych uwag i opracowała nową wersję dokumentu, wprowadzając dodatkowe wyjaśnienia w zakresie zagadnień takich jak: rozróżnienie między sposobami przetwarzania kluczowymi/niekluczowymi (tzw. "essential/non-essential means"), wyznaczanie współadministratorów przez prawo, sytuacja w grupie przedsiębiorstw, współadministrowanie a „wspólne korzyści”, usługi w chmurze i brak równowagi sił, koszty audytów, rola podmiotów przetwarzających w odniesieniu do naruszeń ochrony danych.

Tekst ostatecznej wersji wytycznych w języku angielskim dostępny jest pod adresem: Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR | European Data Protection Board (europa.eu)

Informacje na temat 51. posiedzenia plenarnego są dostępne pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/138/2105

2021-07-14 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-07-14
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2021-07-14 13:07:49
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:18:49