Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Ułatwienie powierzenia przetwarzania danych

Już wkrótce, bo 27 czerwca 2021 r. zacznie obowiązywać decyzja Komisji Europejskiej dotycząca standardowych klauzul, jakie będzie można stosować w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Standardowe klauzule umowne są zestawem wzorcowych (modelowych) postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych. Dzięki nim administrator zamierzający powierzyć przetwarzanie danych będzie miał pewność jak powierzyć przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone przez RODO, aby ułatwić zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych.

W standardowych klauzulach umownych określono podstawowe obowiązki stron umowy powierzenia przetwarzania danych. Uszczegółowiono takie kwestie jak warunki i obowiązki związane z dalszym powierzeniem przetwarzania danych (podpowierzeniem). Uregulowano również zasady współpracy administratora i podmiotu przetwarzającego w przypadku realizacji wniosków osób, których dane są przetwarzane, czy zgłaszaniu naruszeń ochrony danych do organów nadzorczych.

Przewidziano też sytuacje, w których może dojść do rozwiązania umowy między jej stronami. I tak może się to stać np., gdy podmiot przetwarzający stale narusza obowiązki wynikające ze standardowych klauzul umownych. Z kolei podmiot przetwarzający będzie mógł rozwiązać umowę, jeżeli administrator będzie nalegał na wypełnienie polecenia, które będzie sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych, o czym przetwarzający go wcześniej powiadomi.

Omawiane klauzule umowne nie służą do przekazywania danych osobowych do państw trzecich. W tym zakresie Komisja Europejska przyjęła odrębny zestaw standardowych klauzul umownych.

Link do decyzji:

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725

2021-06-18 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-06-18
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2021-06-18 10:06:29
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2021-06-18 10:12:27