Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Naruszenie przepisów RODO przez spółkę Funeda skutkuje karą

Spółka Funeda Sp. z o.o. naruszyła przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegające na braku współpracy z Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez organ nadzorczy zadań. Na spółkę została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 22 tysięcy złotych.

Brak współpracy polegał na tym, że ukarana spółka nie zapewniła dostępu do wszelkich danych osobowych i informacji niezbędnych UODO do rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącego. Urząd w ramach wszczętego postępowania administracyjnego prowadzonego w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, zwrócił się do spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące sprawy.

UODO dwukrotnie wezwał spółkę do udzielenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. Spółka pomimo odbioru korespondencji do chwili obecnej nie udzieliła żadnej odpowiedzi na pisma skierowane do niej. W związku z nieudzielaniem informacji w sprawie, UODO wszczęło postępowanie w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Spółka pomimo prawidłowego zawiadomienia przez organ nadzorczy, wraz z pouczeniem o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, także i w tym przypadku nie podjęła żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawy. Należy nadmieniać, że Urząd wielokrotnie podejmował próby kontaktu telefonicznego i mailowego ze spółką w oparciu o dane zawarte na stronie internetowej. Do dnia wydania decyzji spółka nie skontaktowała się z Urzędem.

W ocenie UODO nałożona kara jest proporcjonalna do wagi naruszenia. Kara ta spełni także funkcję odstraszającą, ponieważ będzie jasnym sygnałem zarówno dla spółki, jak i dla innych podmiotów, że nie należy ignorować pism organu nadzorczego. Lekceważenie obowiązków związanych ze współpracą z organem nadzorczym, w szczególności utrudnianie dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, stanowi naruszenie o dużej wadze i jako takie podlega sankcjom finansowym.

Decyzja dostępna jest pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.25.2020

2021-06-14 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-06-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-06-14 13:06:39
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-06-15 10:03:32