Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

O ochronie danych osobowych podczas warsztatów dla Dyrektorów Generalnych Służby Cywilnej

Przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych wzięli udział w Warsztatach Dyrektorów Generalnych Służby Cywilnej z cyklu „Zarządzanie i przywództwo”, które odbyły się 31 maja 2021 r. Celem wydarzenia było przedstawienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w związku z realizacją przez dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich zadań.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania aktualnych wyzwań związanych ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podczas warsztatów dokonano także przeglądu trzyletniego okresu stosowania RODO. 

Gospodarze wydarzenia, dr Wojciech Federczyk, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej, podczas przemówienia otwierającego spotkanie wskazali na ogromną wagę ochrony danych osobowych w związku z postępem technologicznym.

Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa UODO przypomniał, że prawo ochrony danych osobowych nie jest zupełnie nowym aktem prawnym. Podkreślił, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest stosowane bezpośrednio i jego zadaniem jest gwarantowanie jednolitości regulacji prawnych.

Z kolei Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO, w swoim wystąpieniu pt. „Wdrażanie zasad ochrony danych w organizacji pracy Służby Cywilnej” podkreśliła jak ważna jest kultura organizacyjna pracy również w kontekście ochrony danych osobowych. Jej zdaniem, z funkcją dyrektora generalnego może wiązać się szereg wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych. Jaką pełni rolę? Gdzie zaczyna się i kończy zakres jego odpowiedzialności? Jakie ma zadania i obowiązki w świetle przepisów o ochronie danych osobowych? Odpowiedzi na te pytania, to nie zawsze łatwe zadanie i mogą stanowić wyzwanie dla dyrektorów generalnych.

Ponadto Monika Krasińska podkreśliła, że ochrona danych osobowych to nie tylko przepisy RODO, ale też inne przepisy krajowe. Co więcej, ochrona danych osobowych to sprawa każdego urzędnika, a nie tylko dyrektora generalnego czy inspektora ochrony danych, pełniącego funkcję doradczą dla administratora danych.

Podczas spotkania dyrektorzy generalni zapoznali się z decyzjami organu nadzorczego, będącymi wynikiem naruszeń ochrony danych osobowych, które przedstawił Andrzej Zielonkaz Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO. Opowiedział on o przykładowych naruszeniach ochrony danych osobowych, które są skutkiem różnego rodzaju niepożądanych zdarzeń, związanych m.in. z pomijaniem niektórych elementów systemu ochrony danych osobowych. Jak zaznaczył, każdy administrator danych zobowiązanych jest do tego, aby zbudować swój własny system ochrony danych osobowych. Aby stworzyć taki system, należy poznać wszystkie procesy zachodzące w organizacji.

Przedstawiciel Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO omówił też kwestie związane z naruszeniami ochrony danych osobowych, odnosząc się do obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Do naruszenia ochrony danych osobowych może najczęściej dochodzić w przypadku przenoszenia danych osobowych na niezabezpieczonych nośnikach czy podczas wysyłki korespondencji na błędny adres. 

Aby zadbać o właściwą ochronę danych osobowych pomocne są szkolenia przeznaczone dla pracowników.

2021-06-01 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-06-01
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-06-01 09:06:54
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-06-01 09:45:50