Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD opiniuje pierwsze transgraniczne kodeksy postępowania

EROD przyjęła opinie w sprawie pierwszych transgranicznych kodeksów postępowania, oświadczenie dotyczące rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi, zalecenia w sprawie podstawy prawnej przechowywania danych z kart kredytowych

Podczas 49. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła dwie opinie na podstawie art. 64 RODO dot. pierwszych projektów decyzji w sprawie transgranicznych kodeksów postępowania (kodeksów) przedstawionych Radzie przez belgijski i francuski organy nadzorcze. Projekt decyzji belgijskiego organu nadzorczego dotyczy kodeksu postępowania EU CLOUD skierowanego do dostawców usług w chmurze. Projekt decyzji francuskiego organu nadzorczego dotyczy kodeksu postępowania CISPE, skierowanego do dostawców usług infrastruktury chmurowej.

EROD przyjęła również oświadczenie dotyczące rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi (DGA) w świetle rozwoju procesu legislacyjnego. Oświadczenie to stanowi kontynuację wspólnej opinii EROD i EIOD dotyczącej rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi i wzmacnia jej główne uwagi.

Ponadto EROD przyjęła także zalecenia w sprawie podstawy prawnej dla przechowywania danych karty kredytowej wyłącznie w celu ułatwienia dalszych transakcji internetowych. Zalecenia obejmują sytuacje, w których osoby, których dane dotyczą, kupują produkt lub płacą za usługę za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji i podają dane swojej karty kredytowej w celu zawarcia pojedynczej transakcji.

W związku z 49. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-opinions-first-transnational-codes-conduct-statement-data-governance-act_en

Agenda 49. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-05/20210519plen1.2agenda_public.pdf

2021-05-24 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-05-24
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-05-24 12:05:45
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:23:23

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-05-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-05-24 12:10:30