Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wyciek danych funkcjonariuszy

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na ujawnieniu danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych. Sprawa jest obecnie analizowana i uzupełniania pod kątem dodatkowych materiałów i informacji, które pozwolą wyjaśnić wszelkie jej okoliczności.

UODO, prowadząc postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, skierował do administratora danych osobowych pismo o złożenie wyjaśnień związanych z tym wyciekiem.

O zdarzeniu administrator zawiadomił inne organy:  Policję, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT NASK oraz Prokuraturę Krajową.

Administrator poinformował UODO, że osoby fizyczne, których dane były przedmiotem naruszenia, zostaną o tym poinformowane indywidualnie za pośrednictwem jednostek macierzystych funkcjonariuszy.

Ewentualne kolejne działania UODO będą uzależnione od dalszych informacji przekazanych przez administratora.

W związku z zaistniałą sytuacją istnieje ryzyko związane z możliwością nieuprawnionego wykorzystania pobranych danych osobowych funkcjonariuszy przez osoby nieuprawnione, które mogą wiązać się z wymierną szkodą dla funkcjonariuszy. Działanie taki może polegać na sfałszowaniu tożsamości, nadużyciach finansowych, naruszeniach prywatności.

Dlatego UODO przypomina, jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować negatywne konsekwencje naruszenia. Przede wszystkim należy zachować dużą ostrożność podczas podawania danych przez Internet. Dokładnie analizować wszelkie komunikaty zawarte np. w wiadomościach SMS, e-mail, by uniknąć np. ataku phishingowego, którego celem może być wyłudzenie dodatkowych danych.

Więcej wskazówek UODO dotyczących zmniejszenia ryzyka kradzieży tożsamości dostępnych jest w materiałach:

Co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości? https://uodo.gov.pl/pl/138/1222

Warto wiedzieć, jak minimalizować ryzyko kradzieży tożsamości https://uodo.gov.pl/pl/138/1267

 

2021-04-27 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-04-27
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-04-27 07:04:37
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-04-27 10:00:05