Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD m.in. o projektach decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie

EROD m.in. o projektach decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie

13 kwietnia 2021 r., podczas 48. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła dwie opinie w sprawie projektów decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie.

Pierwsza z nich (Opinia 14/2021) opiera się na przepisach RODO i ocenia zarówno ogólne aspekty ochrony danych, jak i rządowy dostęp do danych osobowych przekazywanych z EOG w celach egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego, uwzględnionych w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Ocena ta odnosi się do dokumentu Grupy Roboczej Art. 29 dotyczącego odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych osobowych.

Z kolei druga opinia (Opinia 15/2021), oparta na dyrektywie 2016/680 („dyrektywie policyjnej”), analizuje projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w świetle Zaleceń 01/2021 w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych osobowych na mocy dyrektywy 2016/680, jak również odpowiedniego orzecznictwa odzwierciedlonego w Zaleceniach 02/2020 w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru.

EROD zwróciła uwagę, że istnieją kluczowe obszary zbieżności między ramami ochrony danych UE i Zjednoczonego Królestwa w zakresie określonych podstawowych przepisów, dotyczących m.in.: podstawy dla zgodnego z prawem i rzetelnego przetwarzania danych osobowych dla prawnie uzasadnionych celów, ograniczenia celu, jakości i proporcjonalności danych, zatrzymywania danych, bezpieczeństwa i poufności czy przejrzystości. Jednak w swoich opiniach Rada wskazała także pewne kwestie, które Komisja Europejska powinna poddać dalszej ocenie lub ściśle monitorować.

Ponadto EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych po konsultacjach publicznych. Celem wytycznych jest wyjaśnienie ról i obowiązków dostawców mediów społecznościowych i osób, do których skierowane są ich działania.

Rada przyjęła również Wytyczne w sprawie stosowania art. 65. ust. 1 lit. a) RODO w celu nakreślenia głównych etapów procedury i wyjaśnienia właściwości EROD w zakresie przyjmowania prawnie wiążących decyzji.

EROD przyjęła także Oświadczenie w sprawie umów międzynarodowych obejmujących przekazywanie danych.

W związku z 48. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/european-data-protection-board-48th-plenary-session_en.

Agenda 48. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20210413plen1.3_agenda_public.pdf.

2021-04-16 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-04-16
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2021-04-16 11:04:52
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2021-04-16 11:47:49

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-04-16
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2021-04-16 11:45:12