Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wspólna opinia EROD i EIOD w sprawie zielonego zaświadczenia cyfrowego

Podczas 47. posiedzenia plenarnego, które odbyło się w dniach 30-31 marca 2021 r., Europejska Rady Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjęli wspólną opinię dotyczącą Wniosków w sprawie zielonego zaświadczenia cyfrowego.

Celem zielonego zaświadczenia cyfrowego jest ułatwienie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej w czasie pandemii COVID-19 poprzez ustanowienie wspólnych ram dla wydawania, weryfikowania i uznawania zaświadczeń o szczepieniu, wyniku testu i o powrocie do zdrowia.

We wspólnej opinii EROD i EIOD wezwały współprawodawców do zapewnienia, że zielone zaświadczenie cyfrowe jest w pełni zgodne z unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Komisarze ochrony danych z całej UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego podkreślają potrzebę zmniejszenia zagrożeń dla podstawowych praw obywateli i mieszkańców UE, które mogą wynikać z wydania zielonego zaświadczenia cyfrowego, w tym jego ewentualnych niezamierzonych wtórnych zastosowań.

Zdaniem EROD i EIOD użycie zielonego zaświadczenia cyfrowego nie może w żaden sposób prowadzić do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji osób fizycznych i musi być w pełni zgodne z podstawowymi zasadami niezbędności, proporcjonalności i skuteczności. Biorąc pod uwagę charakter środków zaproponowanych we wniosku, EROD i EIOD uważają, że wprowadzeniu zielonego zaświadczenia cyfrowego powinny towarzyszyć kompleksowe ramy prawne.

EROD i EIOD wyraźnie zaznaczają także, że stosowanie zielonego zaświadczenia cyfrowego musi być ściśle ograniczone na czas trwania kryzysu związanego z COVID-19, a wszelki dostęp do danych osób fizycznych zebranych w związku z tym zaświadczeniem oraz ich późniejsze wykorzystanie przez państwa członkowskie po zakończeniu pandemii jest niedozwolone.

W związku z 47. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej:

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/eu-data-protection-authorities-adopt-joint-opinion-digital-green-certificate_en

Agenda 47. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20210330plen1.1agenda_public.pdf

2021-04-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-04-07
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-04-07 15:04:00
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:37:17

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-04-07
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-04-07 15:24:48