Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Webinarium „Wymogi akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania”

Objaśnienie przepisów prawa dot. kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących, a także etapów prac Prezesa UODO nad projektem wymogów akredytacji oraz przegląd treści wymogów to główne tematy webinarium zorganizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, które odbyło się 15 lutego 2021 r.

Wątpliwości uczestników wyjaśniali Piotr Drobek - radca UODO oraz Krzysztof Król - naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji. Przedstawiciele Urzędu bardzo szczegółowo omówili m.in. status podmiotu monitorującego i podstawy prawne jego funkcjonowania, wymogi formalne wniosku oraz procedury i struktury, które wnioskodawca musi przygotować. Eksperci UODO podkreślali, że kodeksy postępowania są jednym z narzędzi, które mają ułatwić administratorom lub podmiotom przetwarzającym działającym w poszczególnych branżach zapewnienie zgodności z RODO.

Krzysztof Król zwracał m.in. uwagę na istotę wewnętrznych procedur kontrolnych oraz niezależności podmiotu monitorującego. Jak podkreślił – „Podmiot monitorujący musi zachować niezależność od twórców kodeksu, członków kodeksu i przedstawicieli branży objętej kodeksem. Ta niezależność jest niezbędna i ją podczas procesu akredytacji podmiot monitorujący będzie musiał wykazać w obszarach: prawnym, decyzyjnym, ekonomicznym, organizacyjnym i personalnym.

Piotr Drobek - wyjaśniając rolę i charakter prawny kodeksów postępowania - podkreślił znaczenie mechanizmów monitorowania ich przestrzegania, w tym funkcjonowania podmiotów monitorujących. Piotr Drobek zaznaczył, że – „Kodeks postępowania (…) to (…) zobowiązanie, zarówno branży jak i tych podmiotów, które do kodeksu przystąpią. Oznacza to, że to nie jest tylko dobra praktyka, czy pewna deklaracja woli właściwego postępowania, lecz jest to zobowiązanie. Zobowiązanie, które w sektorze prywatnym musi być monitorowane przez akredytowane przez Prezesa UODO podmioty monitorujące”.

Zapraszamy do zgłaszania pytań w zakresie wątpliwości dotyczących treści wymogów akredytacji na adres dol@uodo.gov.pl z dopiskiem „Pytanie - Wymogi akredytacji”. Inicjatywy zainteresowane tworzeniem kodeksów zachęcamy do zapoznania się z informacjami w sekcji - Kodeksy postępowania - dostępne pod linkiem: https://uodo.gov.pl/426.

W najbliższym czasie opublikujemy listę pytań i odpowiedzi, które pojawiły się podczas webinarium.

Zapis webinarium dostępny jest poniżej:

2021-03-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-03-05
Wprowadził‚ informację: Izabela Pawelczyk 2021-03-05 09:03:40
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2021-07-12 12:27:36