Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Trwają prace nad decyzjami KE, które umożliwią transfer danych do Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie przyjęcia dwóch decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa.

Jedna z decyzji ma zostać przyjęta na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a druga na podstawie dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych (tzw. dyrektywie policyjnej) .

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Komisja Europejska może w drodze aktu wykonawczego przyjąć decyzję stwierdzającą, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2021 r. swobodny przepływ danych między Europejskim Obszarem Gospodarczym (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) a Zjednoczonym Królestwem zostanie utrzymany maksymalnie do 1 lipca 2021 r. Tak zwaną klauzulę pomostową przewidziano w postanowieniach końcowych zawartej Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej.

Więcej na ten temat w komunikacie UODO Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii w dodatkowym okresie przejściowym oraz na stronie KE:  Ochrona danych: projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zapewnianej przez (europa.eu)

2021-03-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-03-02
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-03-02 07:03:08
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-03-02 09:47:15