Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

WSA potwierdza, że GGK uniemożliwiał przeprowadzenie kontroli

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję UODO w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 100 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli.

Wyrok w tej sprawie zapadł 23 lutego 2021 roku na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt. II SA/Wa 1746/20).

Przez brak zgody GGK na przeprowadzenie czynności kontrolnych w pełnym zakresie kontrolerzy UODO nie mogli ustalić następujących kwestii. Po pierwsze, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej przy udostępnianiu informacji z ewidencji gruntów i budynków, za pośrednictwem portalu internetowego GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) umożliwia on dostęp do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych. Po drugie, czy GGK wdrożył odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, biorąc pod uwagę celowe działanie GGK, które uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli w pełnym zakresie, stwierdził naruszenie przez niego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegające na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań. Ponadto GGK nie współpracował z UODO w trakcie tej kontroli.

Wyrok WSA w Warszawie potwierdza, że decyzja o nałożeniu kary była prawidłowa.

2021-02-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-02-23
Wprowadził‚ informację: Izabela Pawelczyk 2021-02-23 15:02:14
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2021-02-23 16:02:29