Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Brak współpracy z organem nadzorczym powodem nałożenia kary

Prezes UODO nałożył karę w wysokości ponad 21 tys. złotych na spółkę Anwara Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która, będąc administratorem danych osobowych, nie wywiązała się z obowiązku współpracy z organem nadzorczym i nie dostarczyła mu wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań w toku postępowania.

Ukarana spółka w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w celu  rozpoznania skargi osoby fizycznej, dwukrotnie zignorowała wystosowane do niej pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień. Pomimo prawidłowego doręczenia pism spółka nie przedstawiła żadnych przyczyn uzasadniających zaniechanie po jej stronie.

W związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, organ nadzorczy wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na nią administracyjnej kary pieniężnej. Ukarany podmiot także w tej sprawie nie ustosunkował się w żaden sposób do ww. korespondencji i nie złożył wyjaśnień.

Należy podkreślić, że działalność podmiotu (m.in. prowadzenie szkół policealnych, liceów ogólnokształcących, szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego) jest ściśle powiązana z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych i obowiązki, jakie one nakładają na administratorów powinny być dobrze znane spółce, która jest podmiotem profesjonalnie uczestniczącym w obrocie prawno-gospodarczym. Jednym z takich obowiązków jest współpraca administratorów danych lub podmiotów przetwarzających z UODO.

Pełna treść decyzji dostępna pod linkiem: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.16.2020.

2021-02-17 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-02-25
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-02-17 09:02:15
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2021-02-25 10:31:39