Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD m.in. o zaleceniach ws. dyrektywy policyjnej oraz polityce prywatności popularnego komunikatora

Podczas 45. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła: zalecenia dotyczące art. 36 dyrektywy policyjnej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony, Opinię ws. uzgodnień administracyjnych H3C/PCAOB, oświadczenie ws. nowego projektu drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości, odpowiedź na kwestionariusz KE dotyczący przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych oraz omówiła politykę prywatności Whatsapp.

Wśród dokumentów, które podczas posiedzenia 2 lutego 2021 r. przyjęła EROD znalazły się:

  • Zalecenia w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych osobowych na mocy dyrektywy 2016/680 (tzw. „dyrektywy policyjnej”). EROD zapewnia spójne stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych w UE, w tym dyrektywy „policyjnej”, która dotyczy przetwarzania danych osobowych do celów egzekwowania prawa.
  • Opinia w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między francuskim Komitetem Audytu (H3C) a amerykańską Radą Nadzorczą Księgowości Spółki Publicznej (PCAOB).
  • Oświadczenie w sprawie projektu przepisów dotyczących protokołu do Konwencji o cyberprzestępczości. Niniejsze oświadczenie uzupełnia wkład EROD w projekt drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości (Konwencja budapeszteńska) i jest następstwem publikacji nowego projektu przepisów.
  • Odpowiedź na kwestionariusz Komisji Europejskiej dotyczący przetwarzania danych osobowych na potrzeby badań naukowych, koncentrując się na badaniach związanych ze zdrowiem.

Ponadto członkowie Rady wymienili poglądy na temat ostatniej aktualizacji polityki prywatności WhatsApp. EROD będzie nadal ułatwiać wymianę informacji między organami, aby zapewnić spójne stosowanie prawa o ochronie danych w całej UE zgodnie ze swoim mandatem.

W związku z 45. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/european-data-protection-board-45th-plenary-session_pl.

Agenda 45. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/02022021plen1.2agenda_public.pdf

2021-02-04 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-02-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-02-04 14:02:23
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-04-25 14:35:01

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-02-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-02-04 14:10:49