Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

WSA: decyzja UODO nakładająca karę w postępowaniu transgranicznym zasadna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki East Power na decyzję Prezesa UODO, w której organ nadzoru  nałożył na spółkę karę za brak współpracy w toku postępowania

Decyzja Sądu, która została podjęta na posiedzeniu niejawnym 26 stycznia 2021 r. oznacza, że spółka będzie musiała zapłacić 15 tys. zł kary, jak tylko wyrok się uprawomocni. Strony postępowania mają jednak możliwość odwołania się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypominamy, że kara związana była z tym, że w toku postępowania spółka nienależycie współpracowała z organem nadzoru. Nie wywiązywała się także z obowiązku zapewnienia organowi nadzoru dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem skargi wniesionej na te spółkę. Ukarany podmiot na niektóre pisma UODO nie odpowiadał, a na inne udzielał wyjaśnień, które były niepełne i wewnętrznie sprzeczne.

Postępowanie to było pierwszym, w którym Prezes UODO nałożył na administratora karę pieniężną w ramach postępowania transgranicznego. Polski organ nadzoru był w tej sprawie organem wiodącym, gdyż skargę niemieckiego obywatela przekazał mu do prowadzenia niemiecki organ z uwagi na to, że spółka ma siedzibę w Polsce.

Więcej informacji o samej znajduje się na naszej stronie pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1597

Pełna treść decyzji jest zaś dostępna pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.1.2020

2021-01-27 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-01-27
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-01-27 14:01:33
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-01-27 14:13:39