Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Polska wersja Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym dostępna

Podczas 40. posiedzenia plenarnego Komitetu Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych, które odbyło się online w dniach 18–20 listopada 2020 r., delegacje Państw-Stron Konwencji zdecydowały o przyjęciu Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym.

Wytyczne wyjaśniają kwestie związane z realizacją podstawowych zasad praw dziecka w placówkach edukacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych. W ocenie autorów Wytycznych prawo do prywatności i ochrony danych osobowych są prawami komplementarnymi w stosunku do innych praw dziecka takich jak najlepszy interes dziecka, ewoluujące zdolności dziecka, prawo do bycia wysłuchanym oraz prawo do niedyskryminacji, zapewniającymi spójność z prawami podstawowymi także w kontekście dzieci.

Dokument zawiera szereg wskazówek, które mają pomóc ustawodawcom i decydentom, administratorom danych, a także branży w przestrzeganiu tych praw. Podkreśla się m.in. potrzebę regularnego przeglądu prawodawstwa, polityk i praktyki, uwzględniając w tym również konieczność zapewnienia środków skutecznego wsparcia dla praw dzieci, aby te zostały wysłuchane.

Wśród zaleceń skierowanych do administratorów danych wskazano kluczowe obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście ochrony danych osobowych dzieci, w szczególności zasady legalności, rzetelności, zapewnienia oceny ryzyka, zatrzymywania danych, zabezpieczenia danych osobowych w środowisku edukacyjnym, zautomatyzowanych decyzji i profilowania oraz przetwarzania danych biometrycznych.

W dokumencie wskazano również zalecenia dla branży, tak by w tej dziedzinie również zadbano o dzieci i ich prawa w kontekście m.in. norm, przejrzystości oraz projektowania funkcji z uwzględnieniem ochrony danych i prywatności.

Z tekstem Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym można zapoznać się na stronie internetowej Rady Europy, dostępnym pod tym linkiem 

Pracownicy Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO przygotowali nieoficjalne tłumaczenie Wytycznych na język polski, które dostępne jest w załączeniu.

2021-01-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-01-18
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-01-15 16:01:36
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-01-18 14:57:53

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-01-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-01-15 16:18:32