Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Naruszenie ochrony danych na Uniwersytecie Warszawskim

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych na Uniwersytecie Warszawskim, które obecnie jest analizowane.

Naruszenie ochrony danych na uczelni polegało na niezamierzonej publikacji repozytorium z danymi studentów, doktorantów i pracowników kilku wydziałów Uniwersytetu, przez co baza z danymi została pobrana przez osobę nieuprawnioną. Z uwagi na wysokie ryzyko dla praw lub wolności osób (np. ryzyko tzw. kradzieży tożsamości), administrator powiadomił o naruszeniu także osoby, których dane wyciekły.

Informację o podatności systemu na wyciek danych administratorowi zgłosił CERT Polska. Uczelnia po pozyskaniu takiej informacji uniemożliwiła dalsze trwanie naruszenia i przystąpiła do analizy zagrożenia.

UODO analizuje sytuację związaną ze zgłoszonym naruszeniem.

Administratorzy danych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych, które może powodować prawdopodobieństwo (wyższe niż małe) szkodliwego (niekorzystnego) wpływu na osoby, których dane dotyczą mają 72 godziny na zgłoszenie takiego incydentu Prezesowi UODO. Chodzi o takie sytuacje, które mogą prowadzić do kradzieży tożsamości, straty finansowej, czy też naruszenia tajemnic prawnie chronionych.

UODO, analizując zgłoszenie może ocenić czy np. administrator podjął właściwe kroki, by ograniczyć dalsze trwanie naruszenia oraz działania mające zapobiegać takim zdarzeniom w przyszłości. W przypadku, gdy administrator nie powiadomił osób, których dotyczy dane naruszenie, a w ocenie organu nadzoru powinien to uczynić, to wówczas może mu nakazać podjęcie takich działań. Celem zgłaszania naruszeń ochrony danych w ciągu 72 godzin jest bowiem podjęcie jak najszybszych działań minimalizujących ryzyko negatywnych konsekwencji dla osób, których dotyczy dany incydent.

Więcej wskazówek UODO dotyczących zmniejszenia ryzyka kradzieży tożsamości dostępnych jest w materiałach:

2020-11-24 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-11-24
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-11-24 12:11:22
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-11-24 13:02:38