Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Trwają konsultacje zaleceń EROD wz. ze sprawą Schrems II

Do 21 grudnia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Zaleceń 01/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzi przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE.

Dokument ma pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym dane, działającym jako podmioty przekazujące dane, w ich obowiązku określenia i wdrożenia odpowiednich środków uzupełniających, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia merytorycznie równoważnego stopnia ochrony danych przekazywanych do państw trzecich. W ten sposób EROD dąży do spójnego stosowania RODO i wyroku Trybunału w całym EOG.

Zalecenia zawierają plan działań, jakie muszą podjąć podmioty przekazujące dane, aby ustalić, czy muszą wdrożyć środki uzupełniające, żeby móc przesyłać dane poza EOG zgodnie z prawem UE, oraz pomóc im określić te, które mogłyby być skuteczne. Chcąc wesprzeć podmioty przekazujące dane, zalecenia zawierają również otwarty katalog przykładowych środków uzupełniających i niektórych warunków, które musiałyby spełniać, aby były skuteczne.

Uwagi w ramach trwających konsultacji publicznych należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie EROD pod adresem: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/reply-form?node=1102.

Więcej informacji nt. konsultacji publicznych wspomnianego dokumentu jest dostępnych na stronie internetowej EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en

Zalecenia przyjęto 10 listopada 2020 r. podczas 41. posiedzenia plenarnego EROD. Ich treść w języku polskim jest dostępna poniżej w załączniku.

 

2020-11-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-11-23
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-11-23 09:11:28
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-11-23 10:04:41

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-23
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-11-23 10:13:42
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-23
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-11-23 10:13:42
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-23
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-11-23 10:13:43
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-23
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-11-23 10:13:44