Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD przyjmuje pierwszą decyzję na podstawie art. 65 [aktualizacja]

Podczas 41. posiedzenia plenarnego EROD większością 2/3 głosów swoich członków przyjęła pierwszą decyzję rozstrzygającą spór na podstawie art. 65 RODO, dotyczącą spółki Twitter International Company.

Wiążąca decyzja ma na celu rozwiązanie sporu powstałego w następstwie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego, będącego wiodącym organem nadzorczym w sprawie, dotyczącego spółki Twitter International Company, a następnie mających znaczenie dla sprawy i uzasadnionych sprzeciwów zgłoszonych przez szereg organów, których sprawa dotyczy.

Irlandzki organ nadzorczy sporządził projekt decyzji w następstwie przeprowadzonego z własnej inicjatywy postępowania w sprawie Twitter International Company, po tym jak spółka zgłosiła irlandzkiemu organowi nadzorczemu naruszenie ochrony danych osobowych. Organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, zgłosiły sprzeciwy, między innymi, co do naruszeń RODO zidentyfikowanych przez wiodący organ nadzorczy, roli spółki Twitter International Company jako (jedynego) administratora danych oraz kwantyfikacji proponowanej kary.

W związku z tym, że wiodący organ nadzorczy odrzucił sprzeciwy i/lub uznał je za niemające znaczenia dla sprawy lub nieuzasadnione, zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO przekazał sprawę EROD, inicjując tym samym procedurę rozstrzygania sporów.

W dniu 9 listopada 2020 r. EROD przyjęła wiążącą decyzję i wkrótce notyfikuje ją irlandzkiemu organowi nadzorczemu. Irlandzki organ nadzorczy przyjmie ostateczną decyzję na podstawie decyzji EROD, która zostanie skierowana do administratora, bez zbędnej zwłoki i najpóźniej miesiąc po notyfikowaniu decyzji przez EROD.

W związku z 41. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Dokument z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi praktycznych aspektów wdrażania art. 65 RODO: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-adopts-first-art-65-decision_pl.

2020-11-10 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-10
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-11-10 16:11:11
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-12-23 09:06:18

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-10
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-11-10 16:30:40
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-12-23
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-12-23 09:06:37
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-12-23
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-12-23 10:10:50