Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Konsultacje wytycznych ws. pojęcia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu

Do 24 listopada 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Wytycznych 9/2020 w sprawie pojęcia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu.
 
Podczas 39. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła wytyczne w sprawie pojęcia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu. Celem wytycznych jest wypracowanie wspólnego zrozumienia analizowanego pojęcia, w tym tego, co należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy sprzeciw „jasno wskazuje wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka” (art. 4 pkt. 24 RODO).
 
W ramach mechanizmu współpracy organy nadzorcze mają obowiązek nie tylko "wymieniać się wszelkimi stosownymi informacjami”, ale i współpracować „w celu osiągnięcia porozumienia”. Zgodnie z art. 60 ust. 3 i 4 RODO wiodący organ nadzorczy przedkłada projekt decyzji innym organom, których sprawa dotyczy, aby uzyskać ich opinię i uwzględnić uwagi. Ponadto inne organy nadzorcze mogą następnie zgłosić mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw. Po otrzymaniu sprzeciwu wiodący organ nadzorczy ma dwie możliwości - jeżeli nie uwzględni sprzeciwu lub jest zdania, że nie ma on znaczenia dla sprawy lub nie jest uzasadniony, wiodący organ przedkłada sprawę EROD w ramach mechanizmu spójności (art. 65 RODO).
 
Jeżeli zaś wiodący organ nadzorczy uwzględni sprzeciw i wyda zmieniony projekt decyzji, organy nadzorcze, których sprawa dotyczy mogą w terminie dwóch tygodni wyrazić mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec zmienionego projektu decyzji.
 
Warto dodać, że nie ma jednolitej definicji organu wiodącego, niemniej przyjmuje się, że w przypadku transgranicznego przetwarzania danych nadzór nad tym przetwarzaniem powinien sprawować jeden organ.
 
Uwagi do wytycznych, w ramach trwających konsultacji publicznych, należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie Rady.
 
Więcej informacji na temat konsultacji publicznych dostępnych jest na stronie internetowej EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-092020-relevant-and-reasoned-objection_pl.
2020-10-19 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-10-19
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-10-19 11:10:23
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-10-19 13:37:03

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-10-19
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-10-19 11:46:39