Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

WSA oddalił skargę spółki Morele.net na decyzję Prezesa UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 3 września 2020 r. ogłosił wyrok w sprawie skargi spółki Morele.net na decyzję Prezesa UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną. WSA oddalił skargę i uznał, że decyzja o karze nałożonej na spółkę była zasadna.

WSA rozpatrywał skargę spółki Morele.net w związku z m. in. niewystarczającym zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych do zabezpieczenia danych swych klientów, przez co do danych osobowych klientów uzyskały dostęp osoby nieuprawnione.

Skarga dotyczyła decyzji Prezesa UODO z 10 września 2019 r. (https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.2.2019), w której stwierdzono, że spółka nie stosując wystarczających środków technicznych ochrony danych naruszyła przepisy RODO, wobec czego Prezes UODO nałożył na Morele.net karę pieniężną w wysokości 2,8 mln zł.

Sąd podzielił stanowisko organu nadzorczego, iż zastosowane przez spółkę środki techniczne i organizacyjne okazały się nieskuteczne w celu ochrony danych osobowych klientów, w tym jednoetapowa autoryzacja do panelu pracownika. Sąd potwierdził również argument UODO, że spółka niewystarczająco monitorowała potencjalne zagrożenia dla praw i wolności osób, których dane przetwarza.

Sąd oddalając skargę uznał, że decyzja Prezesa UODO spełnia wymogi decyzji wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, a zarzuty strony skarżącej dotyczące naruszenia jej praw, w tym ograniczenia prawa do obrony nie zasługują na uwzględnienie. Zdaniem Sądu sentencja decyzji wskazuje, które przepisy zostały naruszone. Sąd nie miał wątpliwości za jakie naruszenia została nałożona kara.

Ponadto WSA stwierdził, że organ nadzorczy prawidłowo ocenił stan faktyczny w przedmiotowej sprawie i uznał, że nałożona kara jest wysoka, ale w granicach prawa oraz uzasadniona okolicznościami. Zdaniem Sądu organ nadzorczy prawidłowo wziął pod uwagę czynniki obciążające oraz łagodzące karę.

2020-09-04 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-09-04
Wprowadził‚ informację: Izabela Pawelczyk 2020-09-04 15:09:31
Ostatnio modyfikował: Izabela Pawelczyk 2020-09-04 15:28:54