Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO bada zgłoszenie naruszenia przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie naruszenia danych osobowych od Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Urząd wyjaśnia sprawę.

Z przesłanego zgłoszenia wynika, że w bliżej nieokreślonym czasie pracownik Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, działając bez zgody i zezwolenia kierownictwa przekazał osobie nieuprawionej teczkę zawierającą dokumentację z kontroli podmiotu. Dokumentacja zawierała m.in. dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL oraz danych dotyczących zarobków i/lub posiadanego majątku.

Po dokonaniu analizy zgłoszenia naruszenia ochrony danych zaistniała konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień. UODO zwróciło się do administratora z pismem o złożenie wyjaśnień, które to pozwolą na ustalenie dokładnych okoliczności sprawy oraz na weryfikację, czy wystąpiło wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Z kolei z informacji medialnych, jakie uzyskał Prezes UODO wynika, że naruszeniem mogło zostać objętych znacznie więcej podmiotów niż wskazane w zgłoszeniu. Zatem zasadne jest pytanie czy naruszenie mogło dotyczyć danych innych jeszcze osób niż wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Ewentualne kolejne działania UODO będą uzależnione od dalszych informacji przekazanych przez administratora.

2020-09-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-09-02
Wprowadził‚ informację: Izabela Pawelczyk 2020-09-02 15:09:45
Ostatnio modyfikował: Izabela Pawelczyk 2020-09-03 11:25:27