Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD: trwają konsultacje w sprawie współzależności dyrektywy PSD2 i RODO

Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi dotyczące wytycznych 6/2020 na temat współzależności pomiędzy dyrektywą w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Można je przesłać najpóźniej do 14 września 2020 r.

EROD przyjęła wytyczne dotyczące dyrektywy PSD2, która unowocześnia ramy prawne rynku usług płatniczych. Wprowadza ona przepisy dla nowych usług inicjowania transakcji płatności (PISP) i usług dostępu do informacji o rachunku (AISP).

Zgodnie z nimi użytkownicy mogą żądać, aby nowym dostawcom usług płatniczych przyznano dostęp do ich rachunków płatniczych. W efekcie prac zainteresowanych stron, które odbyło się w lutym 2019 r., EROD opracowała wytyczne w sprawie stosowania RODO do nowych usług płatniczych.

Wytyczne wskazują, że w tym kontekście przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest co do zasady zabronione (zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO), z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

Więcej na temat wytycznych można znaleźć w oświadczeniu prasowym z 34. Posiedzenia plenarnego EROD.

Uwagi do wytycznych należy przesłać najpóźniej do 14 września 2020 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Rady:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/reply-form?node=808 

Natomiast informacje o publicznych konsultacjach dostępne są na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-062020-interplay-second-payment-services_en.

2020-07-24 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-07-24
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-24 14:07:41
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-24 14:18:07