Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Prezes UODO i Rzecznik Praw Pacjenta zacieśniają współpracę

Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy, którego celem jest wzajemne wspieranie się w realizacji ustawowych zadań.

Edukacja, współpraca legislacyjna czy informowanie się o zagrożeniach wymagających wspólnych działań – to obszary, w jakich Prezes UODO i Rzecznik Praw Pacjenta podejmują współpracę. Podpisane pomiędzy nimi porozumienie przewiduje również wzajemne informowanie się w obszarach związanych z realizacją ustawowych zadań obydwu podmiotów, w których obie instytucje przejawiają zainteresowanie bądź posiadają ustawowe kompetencje.

 – Dane pacjentów o ich zdrowiu wymagają szczególnej troski. Należy pamiętać o godności pacjentów, ich prywatności i umiejętnym godzeniu tych praw z koniecznością zadbania o zdrowie publiczne. Dlatego współpraca między Prezesem UODO i Rzecznikiem Praw Pacjenta jest niezwykle istotna – powiedział Jan Nowak, Prezes UODO.

 – Rzecznik Praw Pacjenta skupia się na edukacji, bezpieczeństwie i wsparciu pacjentów. Nasza współpraca z UODO jest bardzo ważna z perspektywy ochrony danych pacjentów, przestrzegania ich praw oraz edukowania na temat możliwości, jakie mają – dodał Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

 Współpraca obu instytucji z pewnością pozwoli lepiej chronić pacjentów nie tylko poprzez skuteczne reagowanie w sytuacji zagrożenia, ale także poprzez budowanie odpowiedniej świadomości zarówno wśród pacjentów, jak i administratorów danych.

 – Dynamicznie zmieniające się otoczenie, szczególnie związane z rozwojem technologii i profilowaniem obywateli w oparciu także o dane na temat ich stanu zdrowia wymaga zacieśnienia współpracy między obiema instytucjami – zaznaczył Jan Nowak.

 – Nowe wyzwania, jakie stawia przed nami rzeczywistość w ochronie zdrowia, w tym rozwój e-zdrowia, wynikające z niego szanse, ale i zadania wymagają harmonijnego i ścisłego współdziałania RPP i UODO – podsumował Bartłomiej Chmielowiec.

Porozumienie ma też za zadanie stworzenie warunków, w których współpraca będzie odpowiednio zorganizowana i nadzorowana przez oba organy. Dlatego też w treści porozumienia zawarto postanowienie o wykorzystaniu potencjału eksperckiego i organizacyjnego obu instytucji.

2020-07-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-07-21
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-21 11:07:24
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-21 15:33:02

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-07-21
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-21 15:39:30