Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

Zgłoszenia można dokonać na 4 sposoby:

  1. Elektronicznie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza elektronicznego dostępnego bezpośrednio na platformie biznes.gov.pl będącego odwzorowaniem formularza dostępnego w załączniku.
  2. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP
  1. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza (dostępnego poniżej w załączniku) za pomocą pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl (Jak znaleźć Urząd w formularzu pisma ogólnego?) lub platformie epuap.gov.pl
  2. Tradycyjną pocztą wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu.

Jeżeli naruszenie dotyczy danych osób w różnych krajach UE, Prezes UODO może być, ale nie musi być wiodącym (czyli właściwym dla administratora lub podmiotu przetwarzającego) organem nadzorczym. W przypadku transgranicznego naruszenia danych administrator powinien dokonać analizy, czy wiodącym organem nadzorczym w odniesieniu do czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem jest Prezes UODO, czy też może inny europejski organ nadzorczy (więcej: Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244 rew. 01).

2018-05-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-23
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Głuch 2018-05-23 13:05:03
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2020-06-25 11:22:34

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Michał Mazur 2019-05-13
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-05-13 14:03:10
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Michał Mazur 2019-05-13
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-05-13 14:03:38